User Tools

Site Tools


start

Koło Naukowe ŻUBR

(ŻUBR od ŻUBR Uniksowy Batalion Rekurencyjny) zajmuje się szerzeniem świadomości o etycznym i praktycznym znaczeniu wolności oprogramowania oraz szkodliwości własnościowych i zamkniętych licencji, pogłębianiem wiedzy o systemach uniksopodobnych oraz opartych na jądrze Linux, sieciach komputerowych, programowania i szeroko pojętej informatyki.

Koło działa na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji przy Katedrze Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych.

Opiekun koła dr inż. Adam Kaliszan
Przewodniczący Damian Fajfer
Wiceprzewodniczący Jacek Pruciak
  • Wniosek o założenie koła wraz z planem na rok 2016/2017
  • Decyzja o rejestracji Koła Naukowego ŻUBR
  • Regulamin koła aktualny na rok 2016/2017
start.txt · Last modified: 2017/06/02 23:47 by dfajfer