User Tools

Site Tools


bkrakowiak

Bartosz Krakowiak

Wiceprzewodniczący KN ŻUBR kadencji 2017/2018.
Kierownik stoiska KN ŻUBR podczas Dnia Organizacji Studenckich i Kół Naukowych 2017.

Kontakt:

  • bartosz_krakowiak@hotmail.com
bkrakowiak.txt · Last modified: 2017/10/17 22:16 by dfajfer