User Tools

Site Tools


kalendarz

Kalendarz z najważniejszymi datami Koła


Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdy poniedziałek o godzinie 17:00 w sali P020 (Polanka, lab sieciowy)

kalendarz.txt · Last modified: 2018/10/18 08:55 by bkrakowiak